Dance Writing, A Corner In The World, Festival Edition, 2016

  • by

“Editörlüğünü yaptığım bu yayın, Dans Yazım ile Dünyada Bir Köşe Festivali iş birliği ile yayınlanmıştır. 2016”

“This publication, with my editorial contribution, has been published in cooperation with Dans Yazım and A Corner In The World Festival in 2016”